Powiększ litery:
A+
A-
string
Otwórz
Ogłoszenie archiwalne

Ogłoszenie, którego szukasz jest już w archiwum. Sprawdź podobne oferty:

Ogłoszenie, którego szukasz jest już w archiwum. Sprawdź podobne oferty:

Oferta archiwalna

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Doradca klienta
EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Everest Finanse S.A. jest właścicielem rozpoznawanej, cenionej i nagradzanej marki Bocian Pożyczki®. Bocian Pożyczki to jeden z największych graczy na polskim rynku home credit, oferujący swoim klientom pieniądze w najbardziej dogodnym dla nich miejscu – w ich własnym domu!
Pół etatu
CV niewymagane
Umowa zlecenie
Tryb hybrydowy
Doświadczenie: poniżej roku
Twoje obowiązki
 • udzielanie pożyczek w domu klienta - oznacza to, że będziesz musiał udać się do domu klienta, aby ocenić jego zdolność kredytową. W trakcie tej wizyty przedstawisz mu ofertę oraz podejmiesz decyzję o tym czy podpisać z danym klientem umowę czy też nie (pomożemy Ci w tym - mamy do tego specjalną funkcjonalność w systemie).
 • odbiór rat pożyczki - po podpisaniu umowy z nowym klientem rozpoczniesz jego obsługę, która polega na cotygodniowym odbiorze rat. Każdego klienta musisz odwiedzić raz w tygodniu.
 • pozyskiwanie nowych klientów - kontakty do klientów zainteresowanych pożyczką otrzymasz z Infolinii. Na Infolinię klienci trafią dzięki Twoim działaniom marketingowym (ulotkowanie i plakatowanie), a także dzięki reklamie w TV. Jeżeli będziesz chciał zarabiać więcej, możesz pozyskiwać nowych klientów samodzielnie, np. poprzez polecenia i rekomendacje od obecnych klientów.

Nasze oczekiwania
 • chęć podjęcia pracy dodatkowej 
 • optymizm w działaniu i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej 
Co oferujemy
 • wynagrodzenie wypłacane co tydzień - prowizję wypłacamy w każdym tygodniu pracy.
 • atrakcyjne wynagrodzenie - oferujemy jedne z najlepszych warunków finansowych w branży (płacimy za podpisanie umowy, odbiór rat oraz dodatkowo premię za wykonanie planu zbiórek) - szacunkowe zarobki możesz sprawdzić na naszej stronie internetowej.
 • praca w Twoim miejscu zamieszkania - będziesz obsługiwać klientów w obrębie Twojego miejsca zamieszkania.
 • karta SIM z nielimitowanymi połączeniami - otrzymasz kartę SIM, w której partycypujesz kwotą 5 zł, dzięki czemu możesz rozmawiać do woli nie tylko z Klientami, ale również wykorzystywać ją do rozmów prywatnych.
 • ubezpieczenie grupowe - masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach – nawet jeżeli na pracę dla nas poświęcasz jedynie kilka godzin tygodniowo.
 • standard wdrożenia na stanowisko - każdy nowy doradca korzysta z materiałów szkoleniowych oraz pracuje wspólnie z przełożonym w pierwszych tygodniach od zatrudnienia.
 • szkolenia i rozwój - będziesz miał dostęp do platformy e-learningowej, gdzie zamieszczone są kursy dla naszych doradców. Dodatkowo organizujemy szkolenia stacjonarne w naszych oddziałach. Ci, którzy chcą się dalej rozwijać, mogę wziąć udział w ogólnopolskim programie rozwojowym Akademii Menedżera, która jest szansą na poszerzenie kompetencji.
 • możliwość awansu i długotrwałej współpracy - połowa z naszych kierowników zaczynało pracę właśnie jako doradca. Możliwość awansu jest więc bardzo realna.
Wymagana treść zgody na użycie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

 Potwierdzam, że zostały mi przekazane poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: Administrator danych i jego dane kontaktowe: EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: [email protected], przez stronę www.bocianpozyczki.pl. Inspektor ochrony danych w Everest Finanse S.A. i jego dane kontaktowe: e-mail: [email protected]. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania: Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji - podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1b RODO) oraz zgoda kandydata na Doradcę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnych celach (art. 6 ust. 1a RODO). Odbiorcy danych: Everest Finanse S.A. może ujawniać dane dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym pomoc prawną. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok od ich udostępnienia, chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan zgodę na ich dłuższe przetwarzanie. Ma Pani/Pan prawo: * dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, * do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A. Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych, * wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., w tym profilowania. Prawo do cofnięcia zgody: Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, e-mailem na adres: [email protected]. Wymogi podania danych: Podanie danych: imienia/imion, nazwiska, daty urodzenia, informacji o wykształceniu oraz wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy cywilnoprawnej – bez podania danych nie jest możliwe świadczenie usług dla Everest Finanse S.A. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Dotyczące Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającemu na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie zawarcia z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że Pani/Pana aplikacja nie może zostać automatycznie odrzucona.

Odkryj bazę wiedzy

Odkryj bazę wiedzy

Chcesz być na bieżąco ?

Chcesz być na bieżąco ?

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych ofertach pracy oraz wpisach w bazie wiedzy!