Powiększ litery:
A+
A-
string
Otwórz

Zasady zatrudnienia emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to szereg korzyści - zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby niepełnosprawnej. Zasadniczo zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności przebiega według podobnych zasad jak w przypadku osób niepełnosprawnych bez prawa do świadczenia emerytalnego. Występują jednak również pewne różnice, które szczegółowo omawiamy w poniższym artykule.

Zasady zatrudnienia emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności

Ogólne zasady zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Prawo nakazuje pracodawcom zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na specjalnych zasadach. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących dodatkowych praw i przywilejów pracowników. Krótszy wymiar pracy czy dodatkowe dni wolne to niektóre z nich. Poszczególne aspekty zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zgłębiamy w dalszej części tekstu.

Zobacz najnowsze oferty

Partner Biznesowy

PREFA GROUP S.A.

Umowa zlecenie
Pełny etat
Lublin

Doradca klienta

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

Umowa zlecenie
Niepełny etat
Kraków

Projektant sieci i instalacji elektrycznych

OMEGA-ELECTRIC MRÓZ, BIBRO SPÓŁKA JAWNA

Umowa o pracę
Niepełny etat
Tarnów

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności dla emeryta?

Emeryt w każdym wieku ma prawo do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności w jednym z 3 obowiązujących stopni:

 • lekkim,
 • umiarkowanym,
 • znacznym.

W przypadku każdej z powyższych grup inwalidzkich przysługują liczne przywileje, natomiast im wyższy poziom niepełnosprawności, tym większe korzyści. Co może zyskać emeryt posiadający orzeczenie o niepełnosprawności?:

 • Zasiłek pielęgnacyjny.

 • Przywileje w dostępie do leków i świadczeń medycznych - pierwszeństwo w kolejkach do apteki i świadczenia opieki zdrowotnej bez skierowań.

 • Rehabilitacja lecznicza finansowana przez NFZ bez ograniczeń.

 • Dofinansowania na sprzęt medyczny i środki pielęgnacyjne.

 • Możliwość korzystania ze Środowiskowych Domów Samopomocy.

 • Ulga rehabilitacyjna - odliczenie od podatku niektórych wydatków np. na określone leki.

 • Karta parkingowa - możliwość korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (przysługuje osobom z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełnią dodatkowe warunki).

 • Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego.

 • Zatrudnienie w zakładzie pracy na preferencyjnych warunkach.

 • Większą atrakcyjność na rynku pracy ze względu na korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności – zasady

Zasady dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym emerytów, różnią się  w zależności od posiadanej przez pracownika grupy inwalidzkiej. Dlatego też zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności omówimy oddzielnie dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

Emeryt z lekkim stopniem niepełnosprawności

Już w przypadku najniższego stopnia niepełnosprawności wskazane jest, aby zakład pracy posiadał status Zakładu Pracy Chronionej. Niemniej wymogi do uzyskania tego tytułu są dosyć rygorystyczne - przykładowo aż 50% kadry pracowniczej powinny stanowić osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dlatego również pozostali pracodawcy mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne, jeśli przygotują odpowiednio stanowisko pracy lub zatrudnienie dotyczy telepracy.

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim nie uprawnia do skrócenia czasu pracy. Nie może on jednak przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Ponadto emeryt z orzeczeniem niepełnosprawności, nawet w stopniu lekkim, nie może pracować na zmiany nocne. Przysługuje mu dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do godzin czasu pracy oraz może on odmówić wyjazdu służbowego, jeśli niepełnosprawność utrudnia mu poruszanie się w terenie.

Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Na jakich zasadach jest zatrudniany emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Zasadniczo na podobnych, jak emeryt z lekkim stopniem niepełnosprawności. Z tą różnica, że niektóre reguły są nieco bardziej restrykcyjne. Z drugiej strony pracodawca nie jest stratny ze względu na większe korzyści, które omawiamy w kolejnych paragrafach tekstu. Zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym to przede wszystkim organizacja grafiku, w którym liczba godzin pracy nie przekracza: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Ponadto pracownikowi przysługują dodatkowe dni urlopu.

Emeryt ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oznacza niezdolność do wykonywania czynności zawodowych w standardowych warunkach pracy. Podobnie jest w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Niemniej jednak orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym może wymagać od pracodawcy dostosowania stanowiska w nieco większym wymiarze, a także zatrudnienia dodatkowego pracownika do pomocy osobie niepełnosprawnej.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – korzyści i obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności to szereg korzyści dla pracodawcy:

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia w przypadku emerytów z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym
 • Ulgi we wpłatach do PFRON
 • Składki ZUS finansowane przez PFRON
 • Większy prestiż firmy, troszczącej się osoby niepełnosprawne.

Podstawowe obowiązki pracodawcy, który zdecydował się na zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności, to:

 • Zapewnienie pracy w określonym wymiarze czasowym.
 • Udzielenie dodatkowych przerw 15-minutowych.
 • Udzielenie dodatkowego, 10-dniowego urlopu.
 • Umożliwienie raz do roku udziału w turnusie rehabilitacyjnym, trwającym do 21 dni.
 • Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wbrew pozorom zasady dotyczące zatrudniania emerytów z orzeczeniem o niepełnosprawności nie są szczególnie skomplikowane. Nie ma też wątpliwości, że zarówno osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim, jak również emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a nawet ten ze stopniem znacznym może być bardzo przydatnym pracownikiem. Co więcej, pracodawca może liczyć na szereg korzyści wynikających z  zatrudniania na umowę o pracę emeryta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Zatem zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności to bez wątpienia korzyść dla obu stron. 

Chcesz być na bieżąco ?

Chcesz być na bieżąco ?

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych ofertach pracy oraz wpisach w bazie wiedzy!