Powiększ litery:
A+
A-
string
Otwórz

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Emerytura to dla wielu osób czas odpoczynku od pracy, inni natomiast decydują się podjąć pracę zarobkową. Umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło - jak w przypadku różnych form zatrudnienia i emerytury przedstawia się sprawa składki ZUS? Wyjaśniamy!

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Umowa o pracę – składki ZUS

Koszty UoP dla pracodawcy to nie tylko wynagrodzenie wypłacane pracownikowi. To również obowiązkowe składki ZUS. Lista obowiązkowych składek przedstawia się następująco:

Zobacz najnowsze oferty

Sprzedawca Warszawa Janki

TJX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa o pracę
Niepełny etat
Warszawa

Wsparcie produkcji

QSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa zlecenie
Niepełny etat
Jawor

Partner Manager

ePrinus

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Pełny etat
Warszawa
  • emerytalna,
  • rentowa,
  • zdrowotna,
  • chorobowa,
  • wypadkowa,
  • na Fundusz Pracy,
  • FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W opłacaniu składek emerytalnej i rentowej partycypują pracodawca i pracownik. Pracodawca nie ponosi natomiast kosztów składki zdrowotnej i chorobowej. Pozostałe składki są w całości pokrywane przez pracodawcę.

Jakie składki/podatki płaci emeryt

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS - aby szczegółowo i jasno omówić ten temat, należy najpierw ogólnie wyjaśnić kwestię składek i emerytury. Co do zasady emerytura nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek społecznych. Tym samym emeryt nie odprowadza składki chorobowej czy rentowej. Natomiast czy emeryt płaci składkę zdrowotną? Kwestia pracujący emeryt a składka zdrowotna jest bardzo prosta - otóż tak, składka zdrowotna to jedyna składka, którą musi on uiszczać. Emerytura jest też objęta obowiązkiem odprowadzania podatku dochodowego.

Zatrudnienie emeryta na umowę o pracę

Zasadniczo zatrudnienie emeryta na umowę o pracy nie różni się specjalnie od zatrudnienia osoby bez prawa do emerytury. Umowa przybiera taki sam kształt, a pracodawca nie ma żadnych dodatkowych obowiązków. Wręcz przeciwnie, zatrudnienie emeryta często jest dla pracodawcy wygodniejsze, gdyż wymaga od niego dopełnienia mniejszej liczby obowiązków, co bardziej szczegółowo omawiamy w kolejnym paragrafie. Pracodawca może kontynuować współpracę z zatrudnionym pracownikiem, który uzyskał prawo do emerytury, jednak zrezygnował z niego na rzecz kontynuowania aktywności zawodowej. Może też podpisać umowę z nowym pracownikiem, przebywającym na emeryturze.

Warto znać:​Zmiany w przeliczaniu wysokości emerytury osób pracujących w 2022 roku

Obowiązki związane z zatrudnieniem emeryta na Umowę o pracę

Emerytura nie pozbawia pracującego emeryta praw do ubezpieczeń z tytułu wykonywania czynności zawodowych. Dlatego składa ZUS jest opłacana za emeryta w takim samym wymiarze, jak w przypadku osób bez prawa do emerytury. Zatrudnienie osoby na emeryturze wymaga zatem od pracodawcy:

  • zgłoszenia emeryta do ZUS,
  • odprowadzania należnych składek,
  • odprowadzania podatku dochodowego za emeryta po przekroczeniu przez niego limitu rocznych przychodów w wysokości 85 528 zł.

Warto przyjrzeć się bliżej ostatniemu podpunktowi. Otóż zatrudnienie emeryta, którego przychody nie przekraczają limitu zdejmuje z pracodawcy obowiązek odprowadzania za niego podatku dochodowego. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to jedynie emerytów, którzy na czas pracy rezygnują z prawa do pobierania świadczenia emerytalnego.

Zatrudnienie emeryta na umowę o pracę, a składki ZUS

Pracodawca może podjąć współpracę z emerytem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. W zależności od wybranego rozwiązania nieco inaczej prezentuje się kwestia zatrudnienia emeryta a składek ZUS. W przypadku umowy o pracę pracującego emeryta obowiązuje nie tylko składka zdrowotna, ale też pozostałe składki społeczne: emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa, na Fundusz Pracy i FGŚP. Z obowiązku opłacania dwóch ostatnich pracodawca zwolniony jest w przypadku przekroczenia przez emeryta określonego wieku: dla kobiet jest to 55 lat, a dla mężczyzn 60.

Umowa o dzieło, a składki ZUS

Z zasady w przypadku umowy o dzieło składka ZUS nie obowiązuje. Dotyczy to zarówno emerytów, jak i pozostałych pracowników wykonujących czynności zawodowe na podstawie tego typu umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa o dzieło zostanie podpisana z własnym pracodawcą, z którym wiąże pracownika również umowa o pracę. Wtedy odprowadzane są pełna składka ZUS oraz składka zdrowotna. W pozostałych przypadkach za pracującego emeryta pracodawca odprowadza jedynie podatek dochodowy. Należy jednak podkreślić, że choć zatrudnienie emeryta na umowę o dzieło nie wymaga opłacania składki, pracodawca jest zobowiązany zgłosić pracownika w ZUS.

Umowa zlecenie z emerytem a składki ZUS

Należy jasno podkreślić, że emeryt może podejmować pracę na umowę zlecenie bez pomniejszenia wysokość świadczenia emerytalnego ani zawieszenia prawa do emerytury. Umowa zlecenie to forma zatrudnienia emeryta, która wymaga opłacania składki ZUS, chyba że pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym.

Jakie składki opłaca emeryt na zleceniu?

Zastanawiasz się, jakie składki płaci emeryt na zleceniu? Powyżej wskazaliśmy dwa możliwe scenariusze w przypadku zatrudnienia emeryta na umowę zlecenie. Jeśli poza emeryturą dana osoba otrzymuje też wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego, pracodawca opłaca za pracownika na umowie zlecenie jedynie składkę zdrowotną. Jeżeli poza emeryturą wynagrodzenie pracownika jest niższe lub nie otrzymuje on go wcale, obowiązuje kompletna składka ZUS, czyli: składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Jeśli wiek pracownicy przekroczył 55 lat, a pracownika 60 lat, nie obowiązuje składka na Fundusz Pracy i FGŚP.

Czytaj też: Jak napisać dobre CV po 50-tym roku życia?


Chcesz być na bieżąco ?

Chcesz być na bieżąco ?

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych ofertach pracy oraz wpisach w bazie wiedzy!