Powiększ litery:
A+
A-
string
Otwórz

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika przy umowie B2B

Coraz powszechniejszym rozwiązaniem staje się podejmowanie przez firmy współpracy z pracownikami na zasadzie B2B. Umowa o współpracę B2B zastępuje umowę o pracę. Jakie obowiązki nakłada ona na pracodawcę i pracownika? Co odróżnia taką formę od umowy o pracę i kiedy taka współpraca jest korzystna dla obu stron? Wyjaśniamy!

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika przy umowie B2B

Czym jest umowa B2B

Umowa o współpracę B2B (business to business) dotyczy podmiotów gospodarczych. Innymi słowy, zawierają ją dwie firmy, przy czym nie ma tu znaczenia wielkość każdej z nich. W rzeczywistości często przedsiębiorstwa zatrudniają w ten sposób pracowników, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Prowadzenie działalności jest bowiem niezbędne, aby móc współpracować na zasadzie B2B. W takiej sytuacji umowę o pracę zastępuje kontrakt lub umowa o współpracy określająca jej zasady. Rozliczenie za pracę w formule B2B odbywa się w oparciu o fakturę, wystawioną przez pracownika.

Zobacz najnowsze oferty

Elektromonter Sieci Dystrybucyjnej

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSŁUGA

Umowa o pracę
Pełny etat
Lubliniec

Asystentka/Asystent Biura

BIBBY FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Pełny etat
Warszawa

Specjalista ds. sprzedaży

COMPENSA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa zlecenie
Pełny etat
Ciechanów

Różnice pomiędzy umową B2B a umową o pracę

Podpisanie umowy o współpracę B2B to wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Niemniej obie strony w pewnych obszarach mogą być stratne. Poniżej przedstawiamy porównanie B2B a umowa o pracę, aby wyjaśnić istniejące różnice.

Urlop na B2B i umowie o pracę

Umowa o pracę oznacza prawo do 20 dni urlopu w roku, a po przepracowaniu 10 lat (przy czym do okresu pracy wlicza się również czas edukacji) – 26 dni. Współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi co do zasady nie przewiduje urlopu. Niemniej po porozumieniu stron umowa o współpracy B2B może zawierać zapis o odpłatnej przerwie w wykonywaniu obowiązków.

Zwolnienie lekarskie przy B2B i umowie o pracę

Różnica między B2B a umowąa o pracę objawia się również w kwestii zwolnienia lekarskiego. Choroba pracownika zatrudnionego na umowie o pracę uprawnia go do zwolnienia z wykonywania obowiązków bez rezygnacji z wynagrodzenia, które w tym okresie jest równe średniemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast dla pracownika B2B ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a wynagrodzenie w okresie choroby jest równe średniej podstawy wymiaru składek z minionych 12 miesięcy.

Okres wypowiedzenia dla pracownika

Umowa o pracę określa konkretne warunki, na jakich może ona zostać wypowiedziana. Niemniej nie mogą to być zasady mniej korzystne niż te zapisane w Kodeksie pracy. Natomiast umowa o współpracy B2B nie podlega Kodeksowi pracy, przez co w kwestii okresu wypowiedzenia istnieje pełna dowolność. Warunki wypowiedzenia są określane w umowie o współpracy lub w kontrakcie.

Różnice między UoP a B2B - tabela

Umowa o pracę

Umowa o współpracy B2B

Stosunek pracy

Pracownik-pracodawca. Jest to stosunek pracy polegający na podporządkowaniu.

Współpraca odbywa się na zasadach partnerskich

Podatki

Zasady ogólne – obowiązują 2 progi podatkowe: 12% i 32%.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym 19 % lub ryczałtowo (2-17% w zależności od rodzaju działalności)

Składki społeczne

Składki ZUS są odprowadzane przez pracodawcę.

Pracownik na umowie o współpracy B2B samodzielnie rozlicza ZUS.

Miejsce wykonywania obowiązków

Pracodawca wyznacza podwładnemu miejsce wykonywania czynności zawodowych.

Pracodawca nie ma prawa narzucać miejsca pracy.x

Dokument prawny

Kodeks pracy

Kodeks cywilny

Umowa B2B z pracodawcą – co tracimy, a co zyskujemy

Niewątpliwie umowa o współpracę B2B to większa elastyczność, wynikająca choćby z możliwości pracy z dowolnego miejsca czy dobrowolności opłacania składki chorobowej. Co więcej, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może wybrać formę opodatkowania. Dla osób, których dochód roczny znacznie przekracza wysokość drugiego progu podatkowego, bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie podatek liniowy – stała opłata 19%. Ponadto  przedsiębiorca rozpoczynający działalność może skorzystać z ulgi na start, oznaczającej 6-miesięczne zwolnienie  z obowiązku opłacania składek społecznych, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Pozostaje jedynie obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Natomiast przez okres pierwszych 2 lat prowadzenia działalności istnieje możliwość korzystania z preferencyjnych stawek ZUS, czyli obniżenia wysokości obowiązkowych danin.

Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika przy umowie B2B

Elastyczność umowy o współpracy B2B to zdaniem pracowników jedna z jej największych zalet. Niemniej ta specyfika współpracy ma też swoje ciemne strony. Mianowicie zakres obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest o wiele mniejszy niż przy umowie o pracę. Pracodawca może wymówić umowę w zasadzie w dowolnym momencie. Nie musi też zapewniać pracownikowi komfortowego miejsca pracy. Co więcej, nie jest prawnie zobowiązany do udzielania urlopu. Niemniej problem ten rozwiązuje się zwykle poprzez zamieszczenie stosownych zapisów w umowie o współpracę B2B. Wskazuje ona okres wypowiedzenia, określa miejsce pracy, a także okres urlopu na B2B.

Koszty pracodawcy vs koszty pracownika

Dla pracodawcy umowa o współpracę B2B w sensie finansowym jest korzystna zawsze. Zwalnia go z obowiązku odprowadzania za pracownika składek ZUS i składki zdrowotnej, a także odprowadzania podatku dochodowego. Firma opłaca jedynie faktury, zawierające podatek VAT, odliczany później przez przedsiębiorstwo od wydatków. 

Natomiast z perspektywy pracownika sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jest on zobowiązany do samodzielnego opłacania składek i odprowadzania podatku dochodowego. Nie stanowi to jednak problemu, o ile pracodawca uwzględnia to w wysokości oferowanego wynagrodzenia. Pracownik musi też uwzględnić koszty księgowości, które jednak przy działalności jednoosobowej nie przekraczają zwykle 200-300 zł. Ostatecznie o opłacalności umowy o współpracę B2B  decyduje wysokość wynagrodzenia. Jeżeli rozliczenie podatkowe w formie podatku liniowego okazuje się korzystniejsze od rozliczenia na zasadach ogólnych, można powiedzieć, że umowa B2B jest dla pracownika bardziej opłacalna. 

Umowa B2B - czy zawsze to najlepsze rozwiązanie?

Każdy powinien samodzielnie rozważyć, czy umowa o współpracę B2B to dla niego odpowiednie rozwiązanie. Umowa o pracę zapewnia wyższe poczucie bezpieczeństwa  i stabilności, a przy niższych zarobkach  jest też bardziej opłacalna finansowo. Natomiast B2B to wysoka elastyczność w zakresie miejsca pracy, a także brak stosunku pracownik-pracodawca, wymagającego pewnego podporządkowania.

Chcesz być na bieżąco ?

Chcesz być na bieżąco ?

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych ofertach pracy oraz wpisach w bazie wiedzy!